ubezpieczenia graniczne, granica Państwa

Ubezpieczenia graniczne

Ubezpieczenie graniczne, czyli OC komunikacyjne dla obcokrajowców wjeżdżających do Polski.

Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG* i Szwajcarii wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty  jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – tzw Ubezpieczenie Graniczne.
Minimalny okres ważności ubezpieczenia granicznego przyjęty w Państwach należących do Systemu Zielonej Karty to 15 dni, natomiast polskie ubezpieczenie graniczne zawierane jest na min. 30 dni.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia granicznego powstaje w chwili:

  • wjazdu na terytorium RP, jeśli posiadacz lub kierujący pojazdem nie posiada ważnej na ten
    moment umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Zielonej Karty – okres ubezpieczenia 30 dni,
  • gdy podczas pobytu pojazdu na terytorium RP dojdzie do wygaśnięcia umowy OC
    granicznego lub Zielonej Karty – okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 12 m-cy.

Umowę ubezpieczenia granicznego zobowiązani są zawrzeć posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza krajami Unii Europejskiej oraz poza Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Chorwacją i Andorą.

EOG – Europejski Obszar Gospodarza
Kraje EOG: Austria, Bułgaria, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Węgry, Włochy

Zabezpiecz swoją podróż z Ubezpieczeniem Granicznym już dziś!