ubezpieczenie mieszkania/domu, polisy ubezpieczeniowe

Obecnie ubezpieczyć można niemal wszystko – ściany budynku, drzwi i okna, wyposażenie, ubrania, a także kolekcje np znaczków. Jednak nie zawsze decydujemy się na tak obszerny  zakres ochrony, zazwyczaj ze względu na koszty. Rezygnując z niektórych elementów polisy trzeba zadbać, aby jej cena szła w parze z jakością ochrony. Jak więc dopasować zakres ubezpieczenia mieszkania lub domu, aby obejmował jedynie te elementy majątku, które rzeczywiście są narażone na szkodę?

Choć ubezpieczenie nie uchroni nas przed niespodziewanymi zdarzeniami to jednak zapewni finansową rekompensatę na pokrycie wydatków związanych z remontem. Na odszkodowanie można liczyć, jeśli tylko wypadki, którym uległ majątek były uwzględnione w zakresie ochrony ubezpieczenia. Świadomość tego, jak ważne jest odpowiednie dopasowanie zakresu ubezpieczenia mieszkania lub domu do faktycznych potrzeb ma już coraz więcej Polaków.

Jak dobrać zakres ubezpieczenia domu i mieszkania?

Wbrew powszechnej opinii ubezpieczenie mieszkania nie musi być wcale drogie. Kluczową sprawą jest dopasowanie polisy do własnych potrzeb oraz kierowanie się prawdopodobieństwem wystąpienia konkretnych zagrożeń. Gdy dla przykładu posiadamy nieruchomość w niedalekiej odległości od rzeki, wówczas przydatne może okazać się zabezpieczenie na wypadek powodzi, w innych przypadkach ten element ochrony możemy wykluczyć
Decydując się na polisę można wybrać ochronę wyłącznie murów, czyli elementów konstrukcyjnych domu lub mieszkania. Można również zdecydować się na bardziej kompleksową ochronę ubezpieczając także zgromadzone wyposażenie – zarówno elementy stałe jak i ruchomości np. meble, RTV, AGD, przedmioty osobistego użytku kosztowności czy dzieła sztuki. Na ubezpieczenie wyposażenia domu warto zdecydować się, jeśli posiadane mienie ma wysoką wartość, a jego zniszczenie lub utrata byłaby dotkliwą stratą.

Jak dobrać zakres ubezpieczenia domu i mieszkania?

Przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia mieszkania lub domu dobrze zastanowić się, gdyż zakres ochrony w ofertach poszczególnych towarzystw może znacznie różnić się. Co więcej, dowolność w doborze poszczególnych elementów polisy sprawia, że każdy właściciel nieruchomości może dopasować ochronę do własnych potrzeb. Ubezpieczenie mieszkania wedle potrzeb może składać się z ochrony przed ryzykiem zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, dewastacji czy przepięć, dodatkowo polisa zawierać może OC w życiu prywatnym, usługi domowego assistance, ochronę prawną, a także NNW.

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe m.in. wskutek zdarzeń losowych np. ogień czy zalanie. Dodatkowo w Pakiecie Optymalnym oferujemy ochronę w innych przypadkach, takich jak przepięcie bądź dewastacja.

Ochronimy nie tylko Twoją nieruchomość, ale także jej wyposażenie. Istnieję możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku, stłuczenia elementów szklanych czy powodzi.

Jeśli wynajmujesz od kogoś mieszkanie, możesz ubezpieczyć elementy stałe, w które zainwestowałeś np. kuchnię, szafy w zabudowie, parkiet. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia wyposażenia z minimalną sumą ubezpieczenia wynoszącą 20 tysięcy złotych dodatkowo otrzymasz ubezpieczenie bagażu w podróży, mienia w trakcie przeprowadzki oraz zwrot kosztów transportu i czasowego składowania ruchomości w przypadku szkody.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnego pakietu, stwórz własny zakres, zgodny z Twoimi potrzebami. Dajemy Ci możliwość ubezpieczenia domu w budowie czy mieszkania pod kredyt. Możesz także wybrać kompleksowy wariant ubezpieczenia murów wraz z wyposażeniem i ryzykami dodatkowymi : ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym oraz Assistance.

Ubezpieczenie Domu Assistance

Ubezpieczenie obejmuję zorganizowane pokrycie kosztów usługi wykonanej przez takich specjalistów jak:

  • ślusarz
  • elektryk
  • hydraulik
  • szklarz
  • specjalista sprzętu RTV/AGD
  • zwrot kosztów pobytu w hotelu lub wynajmu mieszkania , transportu do hotelu lub miejsca tymczasowego pobytu i z powrotem, transportu mienia lub dozoru miejsca ubezpieczenia (w razie przymusowej przeprowadzki po szkodzie)

Chcesz obliczyć składkę?
Kliknij poniżej na logo interesującej Cię firmy.

GENERALI logo
Proama logo

Jeśli dodatkowo chciałbyś ubezpieczyć swój domek letniskowy skontaktuj się z nami. Zaproponujemy Ci najlepszy możliwy zakres ubezpieczenia.