dom, ubezpieczenia domu

Ubezpieczenie mieszkania/domu na czas wyjazdu

Nie posiadasz ubezpieczenia, bądź nie chcesz ubezpieczyć swojego domu czy też mieszkania? Planujesz wyjazd a mimo wszystko martwisz się o swój dorobek? Od niedawna istnieje możliwość ubezpieczenia mieszkania lub domu na czas wyjazdu. Wyjeżdżasz na wakacje i już nie musisz martwić się o swoje miejsce zamieszkania.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia sa :

  • stałe elementy,
  • ruchomości domowe,

W ramach ubezpieczenia mienia, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek:

  • zdarzeń losowych wskazanych w § 2 pkt 49 OWU oraz ryzyka przepięcia,
  • kradzieży z włamaniem lub rabunku.

W ramach niniejszej Klauzuli, przedmiotem ubezpieczenia jest również wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu posiadania lub użytkowania mieszkania lub domu mieszkalnego stanowiącego miejsce Ubezpieczenia wskazane w umowie.

Ubezpieczenia mieszkania/domu na czas wyjazdu dostępne jest w 3 wariantach:

zakres ubezpieczeń domu, mieszkania

Ochrona Ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej Klauzuli udzielana jest przez okres trwania podróży Ubezpieczonego i składka uzależniona jest od ilości dni podróży.

Podróżuj z lekkością, wiedząc że Twój dom jest bezpieczny. Wybierz nasze Ubezpieczenie Domu Na Czas Wyjazdu i ciesz się każdą chwilą z dala od domu.